ROOT - SERWIS KOMPUTEROWY
REGULAMIN USŁUG SERWISOWYCH

1.     Właścicielem serwisu komputerowego jest Rafał Kopczyk , ul. Armii Krajowej 1, 42-609, Tarnowskie Góry, zwana dalej ROOT – Serwis komputerowy lub Serwis. ROOT – Serwis komputerowy przyjmuje zgłoszenia oraz wykonuje prace naprawcze w godzinach:

  • Poniedziałek – Piątek: 09:00 – 20:00
  • Sobota i Niedziela: 12:00 – 19:00

2.     Warunkiem przyjęcia przez serwis zlecenia jest dostarczenie urządzenia na adres Armii Krajowej 1, 42-609, Tarnowskie Góry lub odbiór sprzętu z adresu wskazanego przez Klienta.

3.     Domyślnym sposobem oddania sprzętu do ROOT – Serwis komputerowy jest odbiór z adresu wskazanego przez Klienta. Chęć dostarczenia sprzętu osobiście należy zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu (48) 694-504-789.

4.     Potwierdzenie zgłoszenia serwisowego jest jedynym dokumentem umożliwiającym odbiór sprzętu. W przypadku jego zgubienia, konieczne będzie wylegitymowanie odbiorcy przy użyciu dowodu osobistego.

5.     W przypadku odbioru sprzętu przez ROOT – Serwis komputerowy od klienta w miejscu wyznaczonym, serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.

6.     ROOT – Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów znajdujących się na serwisowanych urządzeniach. Klient dostarczający sprzęt do serwisu zobligowany jest do sporządzenia kopii zapasowej danych przechowywanych na dyskach komputerów. Na życzenie klienta serwis odpłatnie może wykonać archiwizację danych zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7.     Gdy klient zdecyduje się na archiwizację danych przez serwis, zostają one usunięte po 48 godzinach od momentu podpisania dokumentu odbioru sprzętu.

8.     Klient podpisując protokół serwisowy akceptuje stan urządzenia.

9.     Diagnoza sprzętu odbywa się jedynie pod kątem usterki zgłoszonej przez klienta.

10. Koszt diagnozy uszkodzenia jest płatny i wynosi 45.00 zł BRUTTO. Opłata będzie pobierana w przypadku odstąpienia od płatnej naprawy na żądanie klienta lub sprzęt będzie działać prawidłowo.

11. ROOT – Serwis komputerowy powiadamia Klienta telefonicznie, sms’owo lub mailowo o przebiegu naprawy.

12. W przypadku wystąpienia dodatkowych kosztów, serwis wysyła mailowo wiadomość o prośbie potwierdzenia kosztów, w przypadku braku akceptacji do dwóch dni roboczych, ROOT – Serwis Komputerowy kontaktuje się z klientem telefonicznie.

13. Minimalny czas wykonywania naprawy wynosi 48 godzin. Skrócenie tego czasu jest możliwe, jeżeli liczba aktualnych zgłoszeń serwisowych jest na tyle niewielka, że umożliwia szybsze wykonanie usługi. Jeśli termin naprawy miałby się wydłużyć, Klient zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną

14. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

15. ROOT – Serwis komputerowy udziela 2 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy. Wyjątkiem są sprzęty zalane oraz uszkodzone ze strony instalacji zasilającej/wyładowań atmosferycznych. Wymienione elementy objęte są gwarancją producenta(sprzedawcy).

16. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy akceptuje powyższy regulamin, stanowiący zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.

17. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rafał Kopczyk. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania usługi serwisowej, gwarancji na usługę.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonania powyżej opisanych umów i usług. Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego wykonywania umów i usług, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony umów i usług.

W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy ROOT – Serwis komputerowy oraz inni współpracownicy (np. producent/sprzedawca podzespołów) w zakresie w jakim biorą udział w procesie realizacji zamówienia na sprzedaż, dostawę produktu, wykonanie obowiązków gwarancyjnych lub wykonanie usługi.

Macie Państwo prawo:
– Dostępu do swoich danych osobowych
– Ich sprostowania
– Usunięcia
– Ograniczenia przetwarzania
– Przenoszenia danych
– Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację
– Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

© 2021-2022 ROOT – Serwis Komputerowy, All rights reserved.